Skip to main content

Sprängstart för nytt arbetsområde i Nacka

Nya tunnelbanans arbetsområde vid Skönviksvägen i Nacka
Nu är sprängningsarbetet vid ännu ett arbetsområde i Nacka igång.

Publicerad 2020-05-04

Marksprängningarna är första steget mot att bygga Blå linjens nya slutstation Nacka. På måndagen 4 april klockan tio smällde den första salvan vid nya tunnelbanans arbetsområde strax söder om Skönviksvägen. Härom veckan startade ett liknande arbete i Järla. Det här är alltså den andra platsen i Nacka där en arbetstunnel påbörjas. Det inledande sprängningsarbetet utförs för att jämna till marken och för att bygga en arbetsväg fram till tunnelmynningen för arbetstunneln.

– I höst bedömer vi att vi har kommit så långt ner i berget att själva tunnelsprängningarna börjar, säger Theresa Millqvist, projektledare berg- och anläggning Nacka, Region Stockholm.

Under de första månaderna kan sprängningar vid Skönviksvägens arbetsområde förekomma på måndagar till torsdagar klockan 10, 14 och 19.30 och på fredagar kl.10. Vid sprängningar ovan jord stoppas trafik på näraliggande vägar, däribland Värmdöleden, i max 10 minuter vid varje sprängtillfälle.

Vid marksprängningar används täckande gummimattor för att undvika att sten flyger iväg.

BILD: Vid marksprängningar används täckande gummimattor för att undvika att sten flyger iväg.


Läs mer om arbetet med att bygga tunnlar: Berget bestämmer hur tunnlarna sprängs

Läs mer om konsten på station Nacka: Djuren visar vägen på plattformen

2020-05-12