<--Google tag manager--> <-- --> <-- End Google Tag Manager --> Skip to main content

11. Station Sofia – Hur många träd har avverkats eller flyttats i parken?

Vid genomförd trädinventering identifierades 81 träd. Totalt har 20 träd avverkats, 7 träd flyttas i april 2021 och får nytt liv i annan stadsdel. Minst 50 träd i parken sparas. De lindar som är skyddade av detaljplanen bevaras.