Skip to main content

Fler arbeten för nya tunnelbanan på gång i Nacka

Karta som visar ledningsomläggningar vid station Nacka
I nästa vecka fortsätter arbetet med nya tunnelbanan på fler platser i Nacka. Nu görs ledningsomläggningar för kommande station Nacka.

Publicerad 2020-06-11

Hela nya tunnelbanan ska byggas under marken. Det innebär att till exempel ledningar som redan ligger där stationerna ska byggas måste flyttas. Nu flyttas gamla ledningar och nya ledningar dras fram till kommande station Nacka.

- Vi kommer att arbeta på flera platser runt den kommande stationen och vi kommer att behöva leda om trafik och sänka hastigheten förbi arbetena, säger Gunilla Wesström, projektchef för Blå linje till Nacka.

Arbetet utförs i ett stråk utmed Jarlabergsvägen och Skönviksvägen och i ett stråk utmed Griffelvägen, Vikdalsvägen och Skvaltans väg. I början på 2021 ska arbetet med ledningsomläggningarna vara klart.

Information om arbetet uppdateras löpande på sidan Aktuella arbeten.

2020-06-11