Skip to main content

Avstängning gång- och cykelväg vid Skvaltan

Avstängning gång- och cykelväg Skvaltan
Från början av juli och i tre månader stängs gång- och cykelvägen förbi tunnelbanans arbetsområde vid Skvaltan. Gång- och cykelvägen stängs på grund av arbeten med en tillfällig gång- och cykelbro som ska byggas över arbetsområdet.

Publicerad 2020-06-24

Mellan Jarlaberg/Skönviksvägen och Skvaltans väg/ICA Maxi går en gång- och cykelväg under Värmdöleden som snart stängs tillfälligt. Under avstängningen hänvisas istället gående och cyklister till gångbron mellan Jarlaberg och Nacka Forum (se karta). 

I området vid Skvaltan byggs en arbetstunnel som behövs för tunnelbanans utbyggnad. Under avstängningen av gång- och cykelvägen byggs en tillfällig gång- och cykelbro som behövs för att gående och cyklister ska kunna passera över tunnelbanans arbetsområde under resten av byggtiden för Blå linje till Nacka.

Läs mer om arbetet på sidan Arbeten vid Skvaltan.

2020-06-24