Skip to main content

Nästan 100 synpunkter på nya linjen

Jörgen Altin, samråd
Förlängd utbyggnad och idéer på nya stationer. Det är några av de vanligaste synpunkterna som kom in under det första samrådet om tunnelbanan till Älvsjö.

Bostadsrättsföreningar, myndigheter och alldeles vanliga stockholmare har hört av sig med sina åsikter och tankar om hur den nya linjen mellan Älvsjö och Fridhemsplan ska dras. 

 Vi har fått mycket positiv respons och många konstruktiva idéer. Det finns mycket goda tankar kring hur vår linje ska passa in i helheten med annan kollektivtrafik och många vill se ytterligare en station någonstans mellan Fridhemsplan och Liljeholmen. Det är roligt med ett så stort intresse, säger huvudprojektledare Jörgen Altin. 

Nu kommer projektgruppen att gå igenom alla synpunkter, gruppera dem och så småningom publicera dem med svar i en så kallad samrådsredogörelse. Samtidigt går arbetet med att planera för den nya linjen vidare: 

 Vi är till exempel i full färd med att provborra från en pråm i utanför Långholmen, för att ta reda på hur berggrunden ser ut, de tekniska förutsättningarna måste vi också ha med oss in i nästa fas av arbetet, säger Jörgen Altin 

Någon gång strax före sommarsemestrarna är tanken att bjuda in till nästa samråd, med en ny möjlighet att komma med synpunkter på planerna.   

 Då kommer vi att visa upp en eller två dragningar med ungefärliga stationsplaceringar och även motivera varför vi väljer som vi gör. Det handlar om att den färdiga linjen ska bli till så stor nytta som möjligt för så många som möjligt.  

Vill du veta mer om hur och varför vi provborrar?  

Vill du veta mer om tunnelbanan till Älvsjö

2020-12-08