Skip to main content

Efter 44 år – nu dras tunnelbanan vidare från Kungsträdgården

Två personer i gula arbetskläder går genom tunnel
Under Blasieholmen leder en gammal arbetstunnel ner till Kungsträdgårdens tunnelbanestation. Via tunneln fraktades människor och maskiner till och från bygget av stationen, som stod klar 1977.

– Det är alldeles utmärkt att vi kan använda tunneln igen, den är i gott skick och eftersom det fanns planer på att dra tunnelbanan vidare mot Nacka redan på 70-talet så ligger den helt rätt placerad för vår utbyggnad, säger Andreas Burghauser, projektchef för tunnelbanan till Södermalm.  

Det första som händer är att de massor som användes för att plugga igen tunnelmynningen schaktas bort. Sen kommer en skyddsvägg i betong byggas mot dagens station Kungsträdgården, så att trafiken där kan flyta ostört under hela byggtiden. 

Borrning och sprängning
– Under senhösten räknar vi med att komma igång med borrning och sprängning för de blivande tunnelbanetunnlarna. Från stationen kommer spåren att luta neråt, eftersom vi ska bygga i berg hela vägen under Saltsjön och in under Södermalm, säger Andreas Burghauser.  

Allt berg som sprängs ut när tunnlarna byggs kommer att köras ut genom den gamla arbetstunneln. Blasieholmen är en känslig miljö, mitt i centrala Stockholm och därför har det pågått diskussioner länge om att bergmassorna sen ska lastas på pråm och köras bort sjövägen, istället för på lastbil genom stan. 

– Jag hoppas och tror att det är så det kommer att bli, vi kommer att veta helt klart under de närmaste veckorna, säger Andreas Burghauser.  

Möts under Saltsjön
Från Kungsträdgården ska det byggas runt 1400 meter nya tunnlar. Mitt under Saltsjön kommer de att möta tunnlarna som byggs från Södermalmshållet. 

– Jag tror att det blir om cirka 3 år – det kommer att bli en stor dag för oss, vi öppnar ju en helt ny väg mellan södra och norra Stockholm, säger Andreas Burghauser.  

2021-08-30