Skip to main content

Noggrann koll på kulturbyggnader

En kvinna iklädd gul arbetsjacka och nationalmuseum.
Arbetet under jord får inte skada det som finns ovanför. Och det kräver extra mycket jobb när tunnlarna går rakt under kulturbyggnader.

Under hösten börjar arbetet med att bygga ut Blå linje söderut från Kungsträdgården. I närheten finns flera kulturbyggnader att ta hänsyn till.

– På Blasieholmen ligger många kulturbyggnader i närheten av arbetet, bland annat Nationalmuseum och Grand Hotel. Långt innan vi börjar bygga har vi undersökt fastigheterna noggrant, säger Victoria Valdebenito Valle, som arbetar med omgivningspåverkan.

Stockholm är en stad med mycket äldre byggnader. Alla byggnader som ligger i anslutning till de tunnlar som ska byggas besiktigas, men för de flesta byggnader med kulturhistoriskt värde tar man även fram ett särskilt kontrollprogram för varje byggnad. Där medverkar byggnadsantikvarier, konservatorer och vibrationsexperter.

Vibrationsmätare på gipsängel i Grand Hotel
En vibrationsmätare monterad på en gipsängel inne på Grand Hotel.

Sprickor som förändras med årstider
– Vi undersöker gamla tapeter, målningar, väggmålningar och byggnadens äldre konstruktioner. Helt enkelt allt som är av kulturhistoriskt värde, säger Victoria Valdebenito Valle.

För att mäta hur mycket byggnaden påverkas av vibrationer, har mätare placerats ut, som är speciellt anpassade för kulturmiljöer.

– Vi fotograferar sprickor och skador och sätter upp sprickviddsmätare eller gipsvakter för att mäta eventuella förändringar. Vissa sprickor ändrar sig i storlek och utbredning med årstiderna. Det kan bero på luftfuktighet och temperatur. Genom att mäta innan tunnelarbetena startar får vi en uppfattning om vad som är en normalt förändring i varje byggnad.  

Sofia kyrka
Sofia kyrka på Södermalm är en av flera kulturbyggnader i Stockholm som skyddas under arbetet med nya tunnelbanan.


När arbetet sätter igång med sprängning och borrning i berget fortsätter kontrollerna och uppföljningen av hur byggnaderna påverkas.

Varje plats har sina särskilda behov under byggtiden. På Nationalmuseum, som ligger precis ovanför Kungsträdgårdens arbetstunnel har museet inför arbetet packat ner en del lösa föremål som en säkerhetsåtgärd.

– Vi har skyldighet enligt lag att skydda kulturbyggnader från att skadas av våra arbeten. Det är byggnader som har bevarandestatus, exempelvis kyrkor och byggnadsminnen, berättar Victoria Valdebenito Valle.

Nacka kyrka fotograferad
I Nacka, dit Blå linjens ena förgrening kommer att gå, har man grundligt kontrollerat Nacka ky
rka inför byggtiden.

–Vi har fotograferat hela kyrkan som en del av kontrollerna. Inför fotograferingen har vi även tagit bort spindelväv, för på bild kan det likna sprickor när spindelväv kan kasta skuggor mot takvalven.

I kyrkan har man även satt upp en stor svart duk för att se om färgpigment faller ner från det målade valvet. Sedan jämför man det med hur mycket som eventuellt faller ner vid vibrationer från sprängning och borrning.

– Beroende på nedfallet så ser vi över vilka åtgärder vi ska vidta.

Konservator Susanne Klemeyer- Garcia vid kontroller i Nacka kyrka.
Konservator Susanne Klemeyer- Garcia vid kontroll i Nacka kyrka.

Förändring efter Klarakvarteren
Dagens arbetssätt för hur man skyddar kulturbyggnader tillkom i samband med bygget av Citybanan, berättar Victoria Valdebenito Valle.

– Efter att Klarakvarteren revs, under 1950, -60, och 70-talet började man arbeta med att klassificera byggnaders kulturhistoriska värden och bevarandestatus. I dag är det ju en självklarhet att vi ska bevara de delar av historien som har kvaliteter eller bär på viktiga berättelser.

2021-09-09