Skip to main content

08. Vad händer om det blir elavbrott?

Det kommer att finnas reservkraftsaggregat som håller hissarna igång även vid elavbrott. Det kan ta från några sekunder upp till en halv minut innan reservkraftsaggregatet startar. Alla hissar har reservkraftsaggregat.