Skip to main content

Nyheter - Nacka

Sommarjobb pågår

Förberedelserna för att kunna börja med de stora tunnelarbetena pågår hela sommaren på flera platser.

Publicerad: 2018-06-15

Blå linje till Barkarby är den första del av tunnelbanan som ska börja byggas, redan nu i höst. Under sommaren pågår framför allt grävarbeten för vatten- och avloppsledningar.

Södermalm kommer det att provborras på ett par ställen, i Stigbergsparken och vid Katarina Bangata.

2019-02-04

Cooperation is key to a good work environment

Arbetsmiljörond i arbetstunneln i Nacka
There are lots of things going on at construction sites that can be dangerous. In order to make construction sites safe and secure, the cooperation with the contractor is key.

The sounds of big machinery cracking loose boulders after the latest blast are both piercing and deafening. Although ear protection will moderate the sound significantly, it is still strong, and the vibrations from the work can be felt in the body.

2021-04-08

Ditt hus står stadigt mot vibrationerna

Illustration av maskin som borrar en tunnel under hus och ger vibrationer.
Skräckscenariot för husägare är att huset plötsligt ska sätta sig. När vibrationerna från arbetet med nya tunnelbanan smyger sig in i kåken är det naturligt att fundera. Men lugn – ditt hus står stadigt.

Publicerad: 2021-04-07

Alla sprängningar som utförs i samband med arbetet med nya tunnelbanan utgår strikt från riktvärden för vibrationer kontrollerat i den miljödom som slagits fast för arbetet. 

2021-04-12

Här blir tunnelvattnet rent

Adem Nyström på CRTG visar hur vattnet rengörs vid arbetstunneln i Nacka
Vatten är en stor del av processen med att bygga tunnlar, inte minst vid borrning. Men för att vattnet ska kunna gå vidare ut i avloppssystemet måste det renas.

Mitt på arbetsområdet för arbetstunneln i Nacka står ett vitt tält. Här passerar allt vatten från tunnelbygget.

– Det går åt omkring 25–30 kubikmeter vatten per timme när vi borrar, säger Adem Nyström, som är miljö- och hållbarhetsansvarig hos CRTG som bygger de tre arbetstunnlarna i Nacka.

2021-03-25

Hus tål mer än många tror

Luppen används för att titta på sprickor som uppstått i hus.
Du hör hur det mullrar och känner att det darrar till under fötterna. Samtidigt hittar du en spricka i väggen som inte varit där tidigare. Att skadan uppkommit på grund av nya tunnelbanans arbete ett par kvarter bort är dock högst osannolikt.   

Publicerad 2021-03-23

I inledningen av Jurassic Park zoomas ett vattenglas in. Ett dovt muller hörs och ringarna på vattnet illustrerar att något väldigt farligt är på gång att hända.  

2021-03-26

Hållbart byggande av hållbart transportmedel

Sara Nottebohm-Kaiser, hållbarhetshandläggare på Region Stockholm, och Adem Nyström, miljö- och hållbarhetsansvarig hos CRTG, på miljörond vid arbetstunneln i Nacka.
Tunnelbanan är inte bara ett hållbart transportmedel – nya tunnelbanan byggs också på ett hållbart sätt. Regelbundet kontrolleras att arbetet har så lite påverkan som möjligt på både miljön, människor och klimatet.
2021-03-18

Samarbetet nyckel för god arbetsmiljö

Arbetsmiljörond i arbetstunneln i Nacka
Det pågår många saker på ett bygge som kan bli farliga. För att göra byggarbetsplatserna trygga och säkra är samarbetet med entreprenören viktigast.

Ljudet från den stora maskinen som spräcker loss block efter sista sprängningen är både vasst skärande och dovt på samma gång. Även om hörselkåporna dämpar det mesta så är ljudet starkt och vibrationerna från arbetet känns i kroppen.

2021-03-18

Gång- och cykelbro öppnad

Projektchef Erik Lindgren på gång- och cykelbron vid Skvaltan.
Nu är den nya gång- och cykelbron vid arbetstunneln i Nacka öppen. Här kan förbipasserande se bygget från första parkett.   

Publicerad 2020-12-02

Bron har byggts för att fotgängare och cyklister ska kunna ta sig mellan Skvaltans väg och Skönviksvägen under tiden som den nya tunnelbanan byggs. Den som passerar kan även passa på att stanna till och titta på bygget av arbetstunneln. 

2020-12-02

Så blir tomma tunnlar tunnelbana

Tor Thomassen Paula Lindström tunnlar
Sveriges längsta rulltrappa, spärrar, kakelplattor, spår och elledningar ska beställas. Trots att det dröjer flera år innan alla tunnlar ens är färdigutsprängda är planeringsarbetet redan i full gång. 

Publicerad 2020-11-26

2020-12-09

Vad tycker du om utbyggnaden?

Nu har du som bor, jobbar eller rör dig nära nya tunnelbanans arbeten chansen att uttrycka din åsikt i en attitydundersökning.  

Publicerad 2020-11-05

2020-11-26

Pages