Skip to main content

Nyheter - Södermalm

Sommarjobb pågår

Förberedelserna för att kunna börja med de stora tunnelarbetena pågår hela sommaren på flera platser.

Publicerad: 2018-06-15

Blå linje till Barkarby är den första del av tunnelbanan som ska börja byggas, redan nu i höst. Under sommaren pågår framför allt grävarbeten för vatten- och avloppsledningar.

Södermalm kommer det att provborras på ett par ställen, i Stigbergsparken och vid Katarina Bangata.

2019-02-04

Så blir tomma tunnlar tunnelbana

Tor Thomassen Paula Lindström tunnlar
Sveriges längsta rulltrappa, spärrar, kakelplattor, spår och elledningar ska beställas. Trots att det dröjer flera år innan alla tunnlar ens är färdigutsprängda är planeringsarbetet redan i full gång. 

Publicerad 2020-11-26

2020-12-09

Utgrävningar visar 1800-talets Stockholm

Ett foto från 1899 visar bebyggelse intill det som idag är Stigbergsparken. Bild: Stockholms stadsmuseum
Arkeologiska undersökningar i Stigbergsparken gav de fynd man beräknat. Framför allt är det en terrass och kullerstenar från 1800-talet. Men också en möjlig plaskdamm.

Publicerad 2020-11-10

Stor bild: Ett foto från 1899 visar bebyggelse intill det som idag är Stigsbergsparken. Foto: Stockholms stadsmuseum. 

2020-11-11

Vad tycker du om utbyggnaden?

Nu har du som bor, jobbar eller rör dig nära nya tunnelbanans arbeten chansen att uttrycka din åsikt i en attitydundersökning.  

Publicerad 2020-11-05

2020-11-26

Nu börjar jakten på arkeologiska fynd på Södermalm

Arkeologiska fynd i Stigbergsparken
Idag startade en arkeologisk undersökning i Stigbergsparken, där station Sofia ska byggas. Flera fynd gjordes på bara någon timme.

Publicerad 2020-11-02  

2020-11-03

Följ med in i berget vid Londonviadukten

Arbetstunneln vid Londonviadukten, cirka 260 meter in i berget.
50 meter under korsningen Folkungagatan och Erstagatan mitt på Södermalm är det mörkt och blött. Det enda ljuset kommer från lyktorna på maskinerna. Här är tunnelfronten just nu.

Sen den första sprängsalvan i början av april har borrningarna och sprängningarna tagit tunneln 260 meter in i berget från arbetsområdet vid Londonviadukten – och 50 meter rakt ner.

2020-10-16

VR-tester ger trygg station

Station Sofia i Stigbergsparken
En unik VR-miljö har byggts upp för att testa och utveckla säkerheten på stationen i Sofia. På stationen som ligger djupt under Södermalm är det hissar som gäller för att ta sig till och från plattformen – även vid en utrymning.

Publicerad 2020-10-12

100 meter under Stigbergsparken på Södermalm kommer Blåa linjens tåg mot Nacka, Hagsätra, Akalla och Hjulsta att plocka upp och lämna av resenärer vid station Sofia.

2020-11-09

Mycket händer under Södermalm

Tunnlar byggs under Södermalm för både tunnelbana, elnät och bussar.
Tunnlar byggs under Södermalm för att rymma både tunnelbana, ett nytt elnät och bussar. Allt märks på sitt sätt.

Publicerad 2020-09-30

2020-09-30

Nytt utskick från nya tunnelbanan på Södermalm

Under vecka 36 landar ett nytt spännande nyhetsbrev på hallmattorna hos berörda företag och boende på Blasieholmen, Södermalm och i Hammarby Sjöstad.

Publicerad 2020-08-24

2020-08-28

Håll koll på hur långt arbetet har kommit

Framdriftskarta Södermalm
Tunnelbaneutbyggnaden är i full gång på Södermalm. Nu kan du följa arbetet på en karta som uppdateras fortlöpande.

Publicerad 2020-08-24

För tillfället visar kartan för Södermalm hur långt arbetet kommit för arbetstunneln från Londonviadukten som under hösten kommer att passera under Folkungagatan.

2020-08-24

Pages