Skip to main content

Nyheter - startsida

Bojan berättar för barn om tunnelbanan

Barnboksfiguren Bojan ska få barn att känna nyfikenhet inför bygget av nya tunnelbanan. Johan Anderblad har skrivit och Filippa Widlund har illustrerat boken.
Barnboksfiguren Bojan berättar i en ny bok om tunnelbanebygget. Det ska få barn att känna nyfikenhet om de märker av sprängningar. 

Utbyggnaden av tunnelbanan är i full gång och sprängningar, borrning och andra arbeten både hörs och känns i förskolor och skolor. För att även de minsta ska veta vad som händer och känna sig trygga delas nu boken ”Bojan och tunnelbanan” ut i alla områden som berörs. 

2021-06-06

Ljus i tunneln för Barkarbys nya station

Hålet mellan plattformen och det framtida rulltrappsschaktet i Barkarby
Sprängsalvor har nu gjort hål mellan plattformsutrymmet och markytan vid det som kommer att bli den nya tunnelbanestationen i Barkarby. Det är första gången det händer i ett av nya tunnelbanans projekt.

– Under sprängmattorna här så har vi nu ett hål ner till tunnelbanan. Det är nu det händer, säger Mikael Karlsson, byggledare vid Blå linje till Barkarby.

2021-05-05

Hundar hjälper till att söka dynamit

Labradoren Beppe är specialiserad på att söka efter sprängämnen. Fyndet av en dynamitgubbe från 70-talet (bilden till höger) gjorde att Beppe och hundföraren Per-Johan Vidén nu sökt av nya tunnelbanans område på Blasieholmen.
Fyndet av en dynamitgubbe från 70-talet gjorde att explosivhundarna Kotten, Beppe och Mimmi fick kallas till Blasieholmen på tisdagen. 

- Det var dynamitgubbar och tändhattar från 70-talet som hittades i berget. De antändes inte när man sprängde ut rörgravar och tunnlarna här. Sedan har de legat kvar, säger Göran Leverud, delprojektledare för utbyggnaden av nya tunnelbanan vid Kungsträdgården och Södermalm. 

2021-05-05

Små sprängsalvor för säkert jobb under Citybanan

Mats Hjelm på nya tunnelbanan. Karta över hur Citybanan och nya tunnelbanan korsar varandra.
Drygt fem meter under pendeltågspåren sprängs en ny tunnel ut. Men resenärerna kommer inte att märka någonting. 
Publicerad 2021-05-04

Fem meter mellan två tunnlar kan låta lite, men så ser det ut på flera ställen, till exempel där tunnelbanan till Barkarby passerar under Förbifarten.  

2021-05-04

Ljuden från nya tunnelbanan mot vardagslivet

Motorcykel, barnlek, tomglas och jobb i tunnlar
Arbetet med nya tunnelbanan låter, vibrerar och stör. Men hur låter det jämfört med allt annat som bullrar i vardagen? 

Publicerad: 2021-04-28

Att mäta hur ljudet från arbetet med nya tunnelbanan påverkar vår vardag är lite knepigt. Hur långt från arbetsplatsen du bor men också hur känslig just du är, är två parametrar som måste tas med. Vilken typ av arbete och när det utförs spelar också roll. 

2021-05-19

Borrkärnor berättar om berget

Bergarten episyenit finns mellan stationerna Barkarby och Barkarbystaden.
I Barkarby är bergarten episyenit en utmaning för utbyggnaden av tunnelbanan. 
På kontoret i Veddesta ligger låda efter låda med meterlånga borrkärnor. 
- Episyenit är en speciell bergart, som är mer porös och svagare än andra. Den är i värsta fall som krossat berg, nästan som sand. Så vi har borrat ut de här hundra meter långa kärnorna för att kunna se exakt hur berget ser ut där tunnlarna ska gå, säger projektledare Peter Dahl. 
2021-04-27

Nytt avtal klart för tunnelbanan

Niklas Bergman, förvaltningschef.
Nu är förhandlingarna om ett nytt tilläggsavtal klara. Alla parter är överens om att skjuta till pengar för att bygga ut tunnelbanan.
Publicerat 2021-04-23
2021-04-26

Husgrund funnen på Blasieholmen

En mur från ett 1800-talshus har hittats på Blasieholmen. Den gula markeringen är nya tunnelbanans arbetsområde.
När nya tunnelbanans arbetsområde på Blasieholmen påbörjats har arkeologiska fynd kommit i dagen.

- Vi har hittat lämningar av en kraftig byggnad från 1800-talet, säger Jan Kockum, en av de arkeologer som övervakat schaktningsarbetena på området.

- Husgrunden tillhör en byggnad som finns med på kartor från den tiden, men vi har ännu inte kunnat bestämma vad det är för slags byggnad.

2021-04-21

Nytt liv åt sju träd från Stigbergsparken

Träd flyttas
Sju träd från Stigbergsparken flyttas till Albano med specialgrävmaskin. Flytten är ett led i arbetet med att förbereda parken inför bygget av den nya tunnelbanestationen Sofia.

Publicerad: 2021-04-13

2021-04-14

”Mötet med bergrummet var omtumlande”

Konstnären Irene Vestman monterar mallar för de reliefer som kommer sitta på stationsväggarna
Nu kan konstnären Iréne Vestman äntligen börja prova hur hennes vision faktiskt blir på plats. Nyligen gjorde hon sitt första besök i plattformsutrymmet i Barkarby.
Publicerat 2021-04-12

– Jag blev överväldigad av rumsligheten. Det kändes som en katedral belägen under mark.

2021-04-14

Pages