Skip to main content

Nyheter - startsida

Rätt att använda marken – så går det till

Kollage: Karta över lantmäteriförrättningar och bild över arbetstunneln i Hagastaden.
För att få börja bygga tunnelbanan krävs tillträde till den mark där tunnelbanan ska gå. Fastighetshandläggaren Ylva Fornstedt berättar hur det går till och reder ut begreppen.

Publicerad 2021-04-09

När järnvägsplanen för någon av nya tunnelbanans sträckor har vunnit laga kraft (alltså när den är godkänd och tiden för överklagan gått ut) kan arbetet börja med att få tillträde till marken som behövs permanent för tunnelbanan.

2021-04-26

Cooperation is key to a good work environment

Arbetsmiljörond i arbetstunneln i Nacka
There are lots of things going on at construction sites that can be dangerous. In order to make construction sites safe and secure, the cooperation with the contractor is key.

The sounds of big machinery cracking loose boulders after the latest blast are both piercing and deafening. Although ear protection will moderate the sound significantly, it is still strong, and the vibrations from the work can be felt in the body.

2021-04-08

Högdalen depot is the heart of the new metro

Tåg kör in till depå i Högdalen
The new metro is not only new routes and stations. Nothing would work without room to maintain the trains. That is why the metro depot in Högdalen is being expanded - the heart of the new metro circulation.

Published 08-04-2021

The expansion of the metro is in full swing around the Stockholm area. In Högdalen some of the most important work is under way to make the new metro a reality – here Högdalen depot is being expanded to accommodate the new trains inserted on the routes. 

2021-04-08

Still a popular expansion – despite construction disruptions and interruptions

hjärta i tunnel
Each year the attitude towards the metro construction is surveyed among those living or being close to our building sites.

Since the first major survey was carried out in 2015, the public acceptance of the metro expansion has remained steady in at least 9 out of 10 responders. There are many choosing grades 3, 4 or 5 to the question "What is your attitude to the expansion of the metro?". 

Head of communications Marianne Dunér has worked on several major projects:

2021-04-08

Ditt hus står stadigt mot vibrationerna

Illustration av maskin som borrar en tunnel under hus och ger vibrationer.
Skräckscenariot för husägare är att huset plötsligt ska sätta sig. När vibrationerna från arbetet med nya tunnelbanan smyger sig in i kåken är det naturligt att fundera. Men lugn – ditt hus står stadigt.

Publicerad: 2021-04-07

Alla sprängningar som utförs i samband med arbetet med nya tunnelbanan utgår strikt från riktvärden för vibrationer kontrollerat i den miljödom som slagits fast för arbetet. 

2021-04-12

Spårtunnlar under Sjöstaden börjar byggas

Fyrtio meter under västra Hammarby sjöstad börjar nu Blå linjes spårtunnlar sprängas ut. Angelica Rosenlund är biträdande projektledare.
Arbetstunneln i Sundstabacken är nu helt utsprängd och spårtunnlarna under västra Hammarby sjöstad påbörjas.

Arbetstunneln är drygt 400 meter lång. Den börjar i Sundstabacken och slutar 40 meter under den nya kontorsfastigheten Sthlm01 vid Hammarby allé.

Det här är den första arbetstunneln för nya tunnelbanan i södra Stockholm som är helt utsprängd.

2021-04-07

Koll på grundvattnet när depån byggs ut

Hökarängen och Högdalen får nya mätrör för grundvattennivåer när Region Stockholm bygger ut tunnelbanedepån i Högdalen.  

Publicerad 2021-04-01 

(Bild: Borrmaskin som installerar grundvattenrör och Hanna Nordin von Platen, handläggare grundvatten)

2021-04-01

Fem kilometer tunnlar på två år

Två efter byggstarten är plattformsrummet i Barkarby klart.
Den 3 april är det precis två år sedan den första sprängningen för nya tunnelbanan. Nu är mer än fem kilometer tunnlar utsprängda. 

Den allra första sprängningen ägde rum Barkarby och det är i Barkarby som utbyggnaden kommit längst.  
- Plattformsrummet på Barkarby station är nästan helt utsprängt och spår- och servicetunnlar är  utsprängda en bit på väg mot Barkarbystaden, totalt 3 200 meter. Vi har också hunnit börja med de första nya biljetthallarna, säger avdelningschef Jörgen Niklasson. 

2021-03-31

Sprängningar anpassas till tågtrafiken i Barkarby

Sprängningsarbetet för uppgången sker bredvid Mälarbanan
I april börjar sprängningsarbetet ovan jord för tunnelbanans uppgång och biljetthall vid Barkarby station. Det görs på fasta tider anpassade till tågtrafiken.

Mellan vecka 14 och vecka 35 pågår sprängningar ovan jord vid Mälarbanan. Sprängningarna gör det möjligt att kunna bygga biljetthall och rulltrappsschakt som går ner till tunnelbanans plattform.

 För att inte störa trafiken för pendel- och regionaltåg har sprängtiderna anpassats.

2021-04-01

Här blir tunnelvattnet rent

Adem Nyström på CRTG visar hur vattnet rengörs vid arbetstunneln i Nacka
Vatten är en stor del av processen med att bygga tunnlar, inte minst vid borrning. Men för att vattnet ska kunna gå vidare ut i avloppssystemet måste det renas.

Mitt på arbetsområdet för arbetstunneln i Nacka står ett vitt tält. Här passerar allt vatten från tunnelbygget.

– Det går åt omkring 25–30 kubikmeter vatten per timme när vi borrar, säger Adem Nyström, som är miljö- och hållbarhetsansvarig hos CRTG som bygger de tre arbetstunnlarna i Nacka.

2021-03-25

Pages