Skip to main content

Nyheter - startsida

Se nya tunnelbanans första plattform

Plattformsutrymme för tunnelbanan i Barkarby
Plattformsutrymmet för Barkarby station börjar bli klart. Följ med 30 meter under marken, till platsen där resenärer kommer att vänta på tunnelbanan om några år.
Publicerat 2021-02-09

– Det är här man kommer att stå för att kliva på tunnelbanan och åka vidare mot Kista eller T-centralen, eller ännu längre, säger Peter Dahl, samordnande projektledare för Blå linje till Barkarby.

2021-02-09

Här börjar bygget av Barkarbys uppgångar

Anna Nylén, projektchef för Blå linje till Barkarby, står vid arbetsområdet i Veddesta
I Veddesta pågår nu arbetet med det som ska bli en av station Barkarbys två uppgångar. Samtidigt som arbetet syns och hörs allt mer på markytan pågår även sprängningar underifrån, från plattformen.
Publicerat 2021-02-05

Nu har arbetet med spontning börjat för att det sedan ska gå att schakta och senare spränga fram det som blir rulltrappsschaktet.

2021-04-15

Spontning – för miljöns skull

Sponten vid arbetstunneln på landningsbanan i Barkarby
För att kunna bygga en tunnel måste man börja ovan jord. Spontning är ett av de första arbetsmomenten, som bland annat är viktigt för att skydda omgivande miljö och grundvatten.
Publicerat 2021-02-02
2021-04-08

Positivt besked från regeringen om bergmassor

Bergmassor och Niklas Bergman
Regeringen vill göra det enklare att använda bergmassorna på ett sätt som är bra för miljön. Nu får Naturvårdsverket i uppdrag av regeringen att utreda hanteringen.

- Det här är ett viktigt och positivt besked för oss. Jag förutsätter att detta innebär att vi kan hantera våra massor som den resurs det är och därmed slippa stora extrakostnader och stor miljöpåverkan, säger förvaltningschef Niklas Bergman.

2021-02-01

Sena sprängningar väcker frågor

Aliaa Eddnan Husein, byggledare för arbetstunneln vid Hammarby Fabriksväg.
Klockan är strax före 10 på kvällen, allt är stilla. Då smäller det plötsligt till. Sprängningen låter som ett högljutt smatterband och det känns som att hela huset skakar. Bor du i närheten av någon av tunnlarna som håller på att växa fram under Stockholm känner du säkert igen det här. 

Publicerat 2021-01-29

2021-01-29

Tunnel sprängs nu också i Solna

I Rudviken i Solna börjar en arbetstunnel nu sprängas fram. Den första tiden sker sprängningar ovan jord.
Nu sprängs nya tunnelbanan fram också i Solna. Det innebär att tunnelbyggen pågår i alla  kommuner som ska få ny tunnelbana. 

Publicerat 2021-01-28

2021-01-28

Karttjänst visar hur tunnlarna växer

På kartor går det att se hur långt bygget av nya tunnelbanan kommit. Till vänster Barkarby station och till höger Järla station. Grön färg visar utsprängd tunnel och orange var vi arbetar den närmaste tiden.
Nya tunnelbanans många kilometer tunnlar byggs under lång tid. Nu går det att följa arbetet i kartform.

Produktionen av nya tunnelbanans tunnlar är i gång på nästan alla platser och bygget ska pågå under mer än tio år.

2021-02-10

Viktigt att kontrollera upphängda föremål

Arbeten i berg skapar vibrationer. Känner du vibrationer är det viktigt att kontrollera att tavlor, speglar och lampor är ordentligt upphängda.
Känner du av vibrationer från arbeten med nya tunnelbanan? Då behöver du själv kontrollera upphängda föremål. 

Intensiteten i vibrationer beror på avståndet till arbetena och på byggnadens grund. De kan kännas och höras och upplevas som störande eller som obehagliga. 

Gränser för vibrationer sätts med god marginal utifrån bebyggelsen omkring, men upphängda föremål kan ramla ner om en krok är otillräcklig eller gammal.  

2021-01-21

En gigantisk snäcka tar form

Konsten på stationen i Hagastaden.
Den som kliver av tunnelbanetåget i Hagastaden i framtiden kommer att hamna mitt i en snäcka. 

– Jag har tittat på hela det stora hålrummet som ett enda verk, säger konstnären Åsa Jungnelius. 

I dagarna är det fem år sedan hon fick veta att hon är en de konstnärer som valts ut för att utforma en av de nya tunnelbanestationerna.  

2021-01-20

Nya tunnelbanans arbete börjar synas i Akalla

Akalla tunnelbanestation
Nu börjar arbetet med nya tunnelbanan även att märkas på Akalla station, där spårrivning och bygge av skyddsväggar pågår under våren.

Om du åker från stationen i Akalla kan du under våren både se och höra arbetet med att förlänga Blå linje till Barkarby. Däremot kommer inte tunnelbanetrafiken att påverkas.

2021-01-18

Pages