Skip to main content

Frågor och svar - Depå

Utbyggnaden av Högdalsdepån startade år 2020. Det kommer att ta fem till sex år att bygga ut både Högdalsdepån och den nya tunneln till tunnelbanans Farstagren. Under 2019 började en del förberedande arbeten göras, som till exempel flytt av el- och vattenledningar. 

Läs mer

Tågen som trafikerar tunnelbanan behöver någonstans där de kan städas, servas, repareras, tvättas och inte minst parkeras på natten. Detta är utrymmeskrävande och sker i en så kallad depå. En tunnelbanedepå innehåller även kontor, lagerutrymmen och ofta en klottersaneringsanläggning.

Läs mer

Fler tunnelbanetåg behövs när hela den planerade utbyggnaden är klar. Då behövs fler parkeringsplatser, fler platser att städa, underhålla och klottersanera tågen.

Den utbyggda depån kommer kunna hantera tågen från både Grön, Gul och Blå linje.

Läs mer

Tunnelbanedepån i Högdalen ska byggas ut och moderniseras för att kunna användas av både Grön linje, Blå linje, och Gul linje till Arenastaden. Idag går anslutningsspår från depån till den Gröna linjens Hagsätragren. Men Hagsätragrenen blir en del av Blå linje i och med utbyggnaden av tunnelbanan. Då behöver ett nytt anslutningsspår byggas till tunnelbanans Farstagren.

 

Läs mer

15 alternativ utreddes noga. Utredningen visade att utbyggnad av befintlig depå i Högdalen är det bästa alternativet. Den ligger bra placerad i tunnelbanenätet och är en kostnadseffektiv lösning. Den färdiga anläggningen påverkar inte boende eller naturområden i någon större omfattning eftersom utbyggnaden görs inom befintligt depåområde och under jord.

Läs mer

Under byggtiden kommer man att kunna höra ljud från borrningar och sprängningar. När vi orsakar buller kommer vi att vidta åtgärder för att det ska låta så lite som möjligt. När vi har byggt klart och spåret används kommer det inte att märkas ovan jord.

Läs mer

Det kommer inte att låta mer än vad det gör idag för dig som bor nära spåren. Tågen som ska ut i trafik kör långsammare än tågen som är i trafik och låter därmed mindre. Men däremot kommer det att låta vid lite andra tider på dygnet, eftersom tågen ska börja sättas ut i trafik från tidigt på morgonen. Om vi orsakar buller kommer vi att vidta åtgärder för att det ska låta så lite som möjligt.

Läs mer