<--Google tag manager--> <-- --> <-- End Google Tag Manager --> Skip to main content

Frågor och svar - Södermalm

Vi planerar att börja utbyggnaden mot slutet av 2019 eller början av 2020. Planerad byggtid är 10 år med planerad trafikstart år 2030.

Läs mer

Du kan åka till station Sofia (Stigbergsparken vid Folkungagatan) på Södermalm och vidare till Kungsträdgården och T-Centralen utan att byta. Vill du däremot åka till Skanstull, Medborgarplatsen eller Slussen behöver du byta vid Gullmarsplan till några av de Gröna linjerna.  

Läs mer

Nej, Kungsträdgården blir som vilken annan station som helst. Stationen har hela tiden varit förberedd för vidare utbyggnad och här finns kapacitet för många fler resenärer än idag.

Läs mer

Ingen separat gång- eller cykeltunnel kommer att byggas. Däremot kommer du som har SL-kort att kunna gå ner i uppgången vid Luma och komma upp vid Katarina Bangata och vice versa. 

Läs mer

Provborrningar och andra markundersökningar gjordes under 2018. Vi kan behöva utföra kompletterande undersökningar. Läs om aktuella arbeten.

Läs mer

Planering för utbyggnaden av tunnelbanan har pågått sedan 2014. Under 2019 antogs Stockholms stads detaljplan för utbyggnaden av tunnelbanan som omfattar station Sofia och den förändring det medför i Stigbergsparken. Projektet har även prövats enligt miljöbalken av mark- och miljödomstolen, av Trafikverket enligt lag om byggande av järnväg.

Läs mer

Stockholms stads detaljplan, projektets järnvägsplan och dom i mark och miljödomstolen har vunnit laga kraft och går inte att överklaga.  Stockholms stads fullmäktiges antagande av detaljplanen överklagades till mark- och miljödomstolen som avslog överklagandet. När detaljplanen då överklagades till Mark- och miljööverdomstolen beslutade denna att inte bevilja prövningstillstånd. Därmed står fullmäktiges beslut fast.

Läs mer

Maximal storlek och höjd på byggnaden styrs av Stockholms stads detaljplan för området. Detaljplanen innehåller principerna för gestaltning och utformning av stationsbyggnaden. Utformningen kommer fortsatt bearbetas tillsammans med Stockholms stad och som också arbetar med den framtida utformningen av parken. Byggnadens slutliga utformning prövas sedan genom bygglovsförfarande. 

 

Läs mer

Träd i parken har avverkats eller flyttats till andra stadsdelar pga. att de står på den plats där vi ska bygga hisschaktet och det nya stationshuset. För att kunna bygga den nya stationen behöver vi utrymme för arbetsfordon, maskiner, samt in- och utfarter.

Läs mer

Pages