<--Google tag manager--> <-- --> <-- End Google Tag Manager --> Skip to main content

15. Hur förebyggs sättningar på byggnader?

Genom att motverka sänkta grundvattennivåer med tätning och, vid behov, skyddsinfiltration.