Skip to main content

23. Vem följer upp att arbetet sker utifrån kontrollprogrammet?

Tillsynsmyndigheter är länsstyrelsen och miljöförvaltningarna på kommunerna.