Skip to main content

Kontakta andra som också stör

Det byggs på många håll i stockholms län. Nya tunnelbanan är en av många aktörer som stör.
Många byggprojekt är igång runt om i Stockholmsområdet och de flesta märks på ett eller annat sätt. Här kan du läsa om vilka som arbetar just där du befinner dig.

Publicerad 2021-03-02 (Publicerad första gången 2020-09-30)

Runt om i Stockholms län och byggs det på många håll. Nya tunnelbanan bygger på hela fjorton platser. I nästan samtliga fall handlar det om  arbetstunnlar, det vill säga tunnlar som löper från marknivå och ner till framtida spårtunnlar och stationsutrymmen. Via arbetstunnlarna tar sig personal och maskiner ner och upp och utsprängda bergmassor körs ut.

Men nya tunnelbanan är inte alltid den enda aktören som hörs och märks. Andra infrastrukturprojekt och stadsbyggnadsprojekt kan vara svåra att skilja från tunnelbaneutbyggnaden. Här är några andra arbeten som pågår i närheten av nya tunnelbanans byggarbetsplatser och information om hur du som blir störd når nya tunnelbanan och andra.

Södermalm och Nacka

På Södermalm bygger Stockholms stad om Slussen nära arbetet med en arbetstunnel från Londonviadukten till nya station Sofia. Svenska kraftnät bygger också en tunnel för stamnätskablar från Danderyd till Hammarby sjöstad. Läs mer här.

I Nacka pågår många olika projekt från Sickla till Skurubron, som bland annat har stor påverkan på framkomligheten. Nya tunnelbanan bygger tre arbetstunnlar – i Sickla, Järla och Skvaltan – och gör ledningsarbeten vid Nacka Forum. I nära anslutning ska Vikdalsvägen, Värmdövägen och Sickla industriväg bli stadsgator, ett bostadskvarter tar form intill stadshuset och så byggs nya Skurubron, för att nämna några. Mer information finns här.

Barkarby och Hagastaden 

I Barkarby bygger nya tunnelbanan spårtunnlar och stationsutrymmen. Aktiviteten vid arbetstunnlar i Veddesta, Barkarbystaden och väster om Akalla är intensiv. Men här är också Förbifarten påtaglig, och så småningom ska pendeltågsstationen Barkarby byggas om, och den nya Veddstabron ska på plats över järnvägen och E18. Här kan du läsa mer.

I Hagastaden arbetar nya tunnelbanan med en arbetstunnel ner till den framtida stationen. I närheten bygger flera olika aktörer också kontorshus, garage, och utför markarbeten. Läs mer här.

Vid Gullmarsplan pågår en rad arbeten för blå linjens nya plattform. I området är det framför allt dessa arbeten som märks, men i vinter kommer Stockholm vatten och avfall att bygga en arbetstunnel och avloppstunnel från Gullmarsplan till Henriksdal. Detsamma gäller vid depån i Högdalen, där det är nya tunnelbanans arbeten som hörs och märks.

2021-03-09