Skip to main content

Vilka är det som arbetar i Nacka?

Många byggprojekt är igång runt om i Nacka och de flesta märks på ett eller annat sätt. Här kan du läsa om vilka som arbetar just där du befinner dig. 

Publicerad 2020-09-30

I Nacka pågår många olika projekt, från Sickla till Skurubron, som bland annat har stor påverkan på framkomligheten. Nya tunnelbanan bygger tre arbetstunnlar – i Sickla, Järla och Skvaltan – och gör ledningsarbeten vid Nacka Forum.

I nära anslutning ska Nacka kommun bygga om Vikdalsvägen, Värmdövägen och Sickla industriväg till stadsgator, bostadskvarteret Nya gatan tar form intill stadshuset och så bygger Trafikverket en ny Skurubro. 

På Nacka kommuns webbplats finns information om vägarbeten och trafikprojekt:

www.nacka.se/trafikeninacka

https://www.nacka.se/stadsutveckling-trafik/trafik-och-resande/vagarbeten-och-trafikprojekt/.

https://www.nacka.se/varmdovagen 

https://www.nacka.se/stadsutveckling-trafik/nyheter-om-stadsutveckling-och-trafik/2020/03/sickla-industrivag-stangs-av-for-genomfart-med-motorfordon-under-hela-dygnet/

Nacka kommun har också en sida med information om "Nya gatan":

https://www.nacka.se/stadsutveckling-trafik/har-planerar-och-bygger-vi/sok-projekt-pa-namn/centrala-nacka/nya-gatan/

I Sickla byggs ett stationshus av företaget Atrium Ljungberg, som nås på info@al.se eller 08-615 89 00.

 

2021-03-09