Skip to main content

Utökad trafikpåverkan i centrala Nacka

Fyrbåksrondellen, fotograf Ryno Quantz
Från måndag 12 oktober utökas området där nya tunnelbanan arbetar med ledningsomläggningar i centrala Nacka till att omfatta flera körfält på Vikdalsvägen. Arbetet innebär risk för ökad köbildning och alla som har möjlighet ombeds att välja alternativa färdvägar.

Publicerad 2020-10-09

Sedan i våras pågår ledningsomläggningar för nya tunnelbanan i centrala Nacka. Nu går arbetet in i ett nytt skede och flyttar delvis till Vikdalsvägen i höjd med Nacka Forum.

Arbetsområde ledningsomläggningar Vikdalsvägen 2020

Område på Vikdalsvägen som påverkas av nya tunnelbanans ledningsomläggningar.

Välj alternativa färdvägar om möjligt
Arbetet på Vikdalsvägen innebär indragna körfält och risk för ökad köbildning, framför allt för trafik i södergående riktning och på avfartsrampen från Värmdöleden upp mot Nacka Forum. För att trafiken ska flyta så smidigt som möjligt ombeds alla som har möjlighet att välja alternativa färdvägar och att undvika Vikdalsvägen i högtrafik. Var uppmärksam på skyltning på platsen och kör försiktigt.

Viktiga förberedelser för station Nacka
Hela nya tunnelbanan ska byggas under marken. Det innebär att till exempel ledningar som redan ligger där stationerna ska byggas måste flyttas. Nu flyttas gamla ledningar och nya ledningar dras fram till kommande station Nacka. Region Stockholms ledningsomläggningar på Vikdalsvägen kommer att pågå fram till början på 2021.
Här kan du läsa mer om nya tunnelbanans arbete i området.

Även Nacka kommun har arbeten på Vikdalsvägen/Värmdövägen. Här kan du läsa mer om kommunens arbete.

Bilden visar Fyrbåksrondellen vid Nacka Forum, fotograf Ryno Quantz.

 

 

2020-10-14