Skip to main content

Övning ger trygghet om något händer

Torbjörn Lundgren
Gummibränder, oljeutsläpp och ras. Förvaltning för utbyggd tunnelbana övar återkommande på att hantera kriser.  

Publicerad: 2021-01-14

Att bygga ut tunnelbanan är inget riskfritt arbete. Trots säkerhetssystem, förebyggande arbete och till exempel skyddskläder finns det en risk att något oförutsägbart inträffar.  

– Tyvärr kommer vi att behöva hantera olyckor och andra oönskade händelser under vår produktionstid. Det visar alla erfarenheter från stora byggprojekt, säger Torbjörn Lundgren, säkerhetsansvarig på förvaltning för utbyggd tunnelbana.  

Men regelbunden träning skapar trygghet för den som har en roll i krisorganisationen. Fiktiva scenarion med gummibränder, oljeutsläpp i Årstaviken och tunnelras med instängda människor har skapats för övningarna. För att även öva på hur det är att arbeta med extra stresspåslag och krav på snabb hantering av flera uppgifter, har nyhetsflöden i traditionella medier och i sociala kanaler simulerats.  

– Vi lär oss hur vi ska agera om en oönskad händelse inträffar. Nu när vi har tränat på roller och metodik så finns grunden för att hantera krissituationer, vilket innebär att vi kan fokusera på själva händelsen i stället för vem som ska göra vad, säger Torbjörn Lundgren.  

2021-01-14