Skip to main content

Så blir sprängningar säkra

I Rudviken har en väg grävts ner till det bergsparti där arbetstunneln ska sprängas ut.
Arbetet med en ny tunnel börjar med sprängningar ovan jord. En rad rutiner gör sprängningarna säkra. 

På nya tunnelbanans arbetsområde i Rudviken har markarbeten pågått sedan förra året. Nu är det dags att börja spränga ut en arbetstunnel ner till den kommande stationen Södra Hagalund.  
- Under den första tiden måste området runtomkring säkras vid varje sprängning. Det görs på en rad sätt. Ett är att bara spränga på fasta klockslag, vilket i Rudviken blir klockan 9, 12 eller 14.30, säger Ask Lenzing, bergsakkunnig i Rudviken. 

 

Före och efter varje sprängning varnas närområdet med ljudsignaler. 
Före varje sprängning: Korta ljudsignaler  - - - -  
Efter varje sprängning: En lång signal  ____ 

Vakter säkrar området 
Platsen där sprängningen sker täcks med mattor och splitterskydd, men trots det måste alla hålla sig på säkert avstånd.  
- Som en extra säkerhetsåtgärd ska du som bor nära inte stå i fönster som vetter mot området och fönstren ska  även vara stängda. Man ska inte heller gå ut genom dörrar som vetter mot området, säger Ask Lenzing. 
För att se till att ingen person befinner sig för nära sprängplatsen utomhus finns vakter på en rad platser. De stoppar bland annat trafik, cyklister och fotgängare på Solnavägen och på andra intilliggande gator.   

 

- Om man blir tillsagd av en vakt är det viktigt att man respekterar de instruktioner man får. Avstängningen varar bara några minuter. 
Först när sprängledaren fått okej från alla vakter utförs sprängningen.  
Trafiken runt området stoppas i maximalt tio minuter vid varje sprängtillfälle.  

Se upp för transporter 
När sprängningarna kommit in en bit i berget finns det inte längre någon risk för splitter och då behövs det inte längre några avstängningar. Sprängningar kan då ske på olika tider, på vardagar mellan klockan 7 och 22.  
- Om du går eller cyklar förbi arbetsområdet bör du ändå sänka hastigheten och ta det försiktigt, inte på grunda av sprängningarna, utan för att det   kommer att vara många transporter in och ut från området, säger Ask Lenzing. 

Hur känns en sprängning? 
En tunnelsprängning varar normalt i omkring sex sekunder och på vissa platser vibrerar det kraftigt. Människor kan uppfatta väldigt låga vibrationsnivåer och upplevelsen kan ibland vara obehaglig om man inte är förberedd.  Den som vill kan  få ett sms cirka 30 minuter innan varje sprängning. Du anmäler dig till tjänsten här: nyatunnelbanan.se/sms-information.  

Det finns alltid en maxgräns för vibrationer. Den är anpassad till omkringliggande bebyggelse och vibrationernas styrka mäts kontinuerligt. 

 

Information om   arbetet vid Rudviken uppdateras löpande på webbsidan nyatunnelbanan.se/Arenastaden-arbeten.

2021-01-19