Skip to main content

Nya tunnelbanans arbete börjar synas i Akalla

Akalla tunnelbanestation
Nu börjar arbetet med nya tunnelbanan även att märkas på Akalla station, där spårrivning och bygge av skyddsväggar pågår under våren.

Om du åker från stationen i Akalla kan du under våren både se och höra arbetet med att förlänga Blå linje till Barkarby. Däremot kommer inte tunnelbanetrafiken att påverkas.

Skyddsväggar
Det som märks mest är de skyddsväggar som ska byggas, så att det fortsatta arbetet med nya tunnelbanan kan ske bakom dem.

Provisoriska stoppbockar vid Kungsträdgården, 2019
Provisoriska stoppbockar placeras längre in längs plattformen på station Akalla. Bilden visar motsvarande arbete på station Kungsträdgården 2019.

– Skyddsväggarna är även till för att det inte ska påverka stationen när vi senare spränger salvor för genomslaget, alltså den sista salvan från tunneldrivningen i Barkarby så att man kommer in i de befintliga tunnlarna i Akalla, säger Ulf Larsson, projektledare för bana, el, signal och tele (BEST) på Blå linje till Barkarby.

Klar juni 2021
Skyddsväggar i betong kommer att byggas en bit in i vardera tunnel från plattformens norra ändar, och ytterligare väggar byggs upp vid tunnelmynningen intill plattformen.

Under april beräknas skyddsväggarna vara på plats och hela rivningsprojektet ska vara klart i juni. Resenärer på stationen kommer att märka av arbetet men det ska inte påverka resandet, menar Ulf Larsson.

– Det låter lite när man exempelvis jobbar med gjutningarna för skyddsväggarna. Eftersom tågen kommer att behöva stanna lite tidigare på plattformen kommer de att behöva hålla lite lägre hastighet mellan Husby och Akalla men trafiken går som vanligt.

Transporter nattetid
Arbetet kommer att pågå dygnet runt men transporter av exempelvis utrivet material kommer bara att pågå nattetid när trafiken inte är igång.

Tidplanen är att sprängningsarbetet för den förlängda spårtunneln från Akalla startar i början av nästa år, 2022.

2021-01-18