Skip to main content

Viktigt att kontrollera upphängda föremål

Arbeten i berg skapar vibrationer. Känner du vibrationer är det viktigt att kontrollera att tavlor, speglar och lampor är ordentligt upphängda.
Känner du av vibrationer från arbeten med nya tunnelbanan? Då behöver du själv kontrollera upphängda föremål. 

Intensiteten i vibrationer beror på avståndet till arbetena och på byggnadens grund. De kan kännas och höras och upplevas som störande eller som obehagliga. 

Gränser för vibrationer sätts med god marginal utifrån bebyggelsen omkring, men upphängda föremål kan ramla ner om en krok är otillräcklig eller gammal.  

Du har själv ett ansvar att kontrollera tavlor, lampor, hyllor och annat som är monterat i tak och väggar och som suttit uppe länge. Har de ändamålsenliga fästanordningar?  

 

Glas kan flytta sig 

- Ett konkret tips är att om du har en tung spegel tar man ner den och ser om kroken ser ut att börja ge med sig. Samma sak gäller om man har en tung lampa i en takkrok. Prova att dra i kroken, säger Victoria Valdebenito Valle, samordnare för omgivningspåverkan för utbyggnaden av Blå linje till Nacka och söderort. 

Lösa föremål på hyllor eller till exempel glas i vitrinskåp kan också flytta sig och i värsta fall ramla ner av vibrationer.  

- Om det klirrar i glasen av vibrationer bör man titta till det skåpet. Då kan du ställa glasen på något som hindrar att de flyttar sig. Det kan vara gummiunderlägg som du hittar i de flesta byggvaruhus.  

 

Kan man få ersättning om något faller i golvet? 

- Skulle en skada inträffa rapporterar man det på nyatunnelbanan.se och då utreder vi det. Men det kräver att det är en övervägande sannolikhet för att det hänt på grund av våra arbeten. Annars kan det vara hemförsäkringen som träder in i stället, säger Victoria Valdebenito Valle. 

Om du är osäker på om något sitter säkert så kan du ställa ner föremålet på golvet när arbetena sker nära dig. Det rör sig i de flesta fall bara om några veckor, eftersom arbetet i en tunnel hela tiden rör sig framåt.  

 

Vibrationer från olika arbeten 

Vibrationer uppstår främst vid sprängningar, men kan också komma från arbetsmoment som spontning, pålning och packning. Vibrationerna mäts hela tiden och alla arbeten anpassas efter närliggande byggnader. Alla byggnader mäts inte utan en helhetsbild skapas utifrån utvalda mätpunkter. 

 

Läs mer om hur det märks att nya tunnelbanan byggs här.

2021-01-21