Skip to main content

Olika arbetstider ovan och under jord

Hur länge får det egentligen lov att låta från tunnelbanebygget? Det beror faktiskt på var jobbet utförs – ovan eller under jord.

Utbyggnaden av tunnelbanan pågår runt om i hela Stockholm och det är lite olika villkor som gäller på olika ställen. Men på de flesta ställen får det pågå störande arbeten under jord varje vardag mellan klockan 7 och 22. Det är framför allt sprängningar och borrningar som låter från berget. 

Även ovan jord pågår det arbete som kan störa, oftast på vardagar mellan klockan 7 och 19. 

Att det är olika tider ovan och under jord är för att tunneldriften inte ska dra ut på tiden. Det är praxis när man bygger tunnlar att man får bullra mellan klockan 7 och 22. Då blir det en effektiv framdrift och både snabbare och billigare. De flesta som blir störda brukar också vilja ha en kortare total byggtid. 

Om vi har möjlighet att jobba länge varje dag så blir störningen kortare räknat i veckor och månader, säger Andreas Lundell, samordnare för närområdeskommunikation på nya tunnelbanan. 

Andreas Lundell, samordnare för närområdeskommunikation.

På många ställen pågår jobbet dygnet runt. På nätterna går det till exempel att lasta på det utsprängda berget på lastbil nere i tunneln, så fort tunneln blivit så lång att det inte hörs ut. 

Sen är det så att det märks när vi bygger ut tunnelbanan. Vi gör en hel del jobb som påverkar omgivningen, men ändå inte når upp till det som räknas som störande arbeten. Ett exempel är transporterna av bergmassor, där tunga lastbilar kör ut och in från våra arbetsområden, ofta på tider då det är färre andra bilar ute och kör, förklarar Andreas Lundell. 

Här kan du läsa en artikel om varför det är nödvändigt att kunna spränga sent på kvällen. 

 

Fakta om störningar

När blir en störning en störning?

De olika projekten har lite olika riktvärden. Men det vanligaste är att vi inte får överskrida 45 dBa inomhus dagtid och 35 dBa inomhus kvällstid. Riktvärdena räknas ut över tid. Förenklat kan man säga att om det är helt tyst i fyra minuter och sen ett kraftigt ljud i en minut, så får medelvärdet under femminutersperioden inte gå över 45 eller 35 dBa. 

Vad måste man stå ut med?

När man bor i en växande storstadsregion måste man räkna med att saker förändras och att man kan bli störd av olika byggen till exempel. Men Region Stockholm har ett ansvar att se till att störa så lite som möjligt. Om du är väldigt påverkad av ljud kan du ha rätt till tillfällig vistelse. Här kan du läsa en artikel om hur det fungerar. 

Vem hör jag av mig till?

Vi har en kundtjänst som har öppet dygnet runt, du når dem via e-post eller telefon. Du kan även anmäla en skada eller störning direkt till oss. All kontaktinformation hittar du här. 

Var kan jag få veta mer?

Här hittar du massor med information om hur våra arbeten påverkar omgivningen. 

 

2021-03-11