Skip to main content

100 meter tunnel i Rudviken - Solna

Tunnelmynning i Rudviken
Efter senaste salvan är 100 meter av nya tunnelbanans arbetstunnel i Rudviken utsprängd.

Publicerad 2021-07-12

Det betyder att nästan en tredjedel av den 350 långa tunneln som ska leda fram till den framtida stationen Södra Hagalund har sprängts ut.  Delprojektledaren Hanna Nahlin och vår entreprenörs projektchef Andreas Hansson firade milstolpen med ett handslag framför tunnelmynningen. 

På sidan aktuella arbeten kan du följa arbetet i Rudviken.  I framdriftskartan kan du se hur långt vi har kommit i tunneln och prognosen för de närmaste veckorna.   
 

2021-07-13