Skip to main content

Arbetet vid Örbyleden går framåt

Snart tar de större sprängningarna paus medan berget säkras och sprängsten transporteras bort.

Publicerad 2021-07-20

Under slutet av juni startade sprängarbetet för den arbetstunnel som ska byggas vid Örbyleden. Nu, tre veckor senare, är de större ovanjordssprängningarna snart avslutade. 

Titta: Se premiärsmällen i Hökarängen

– Sprängningarna ovan jord har gått bra, det är kul att se att vi gör framsteg. Snart kan vi börja spränga oss ned i berget och starta arbetet med själva tunneln, säger Thomas Cajander, byggledare i projekt utbyggd depå i Högdalen. 

Den sista större ovanjordssprängningen beräknas ske under veckan. Sedan ska berget säkras genom att man tar bort löst sittande sten, med så kallad skrotning, karterar och förstärker berget med betong, så kallad injektering. Skrotning och borrandet av injekteringshål är arbeten som kan orsaka visst buller.  

4 200 ton sprängsten
Innan tunnelarbetet kan starta ska också en stor mängd sprängsten transporteras bort. Hittills har 4 200 ton sten lämnat området och körts till stenkrossanläggningar där de tas om hand för att bli byggmaterial. När man lastar sprängsten kan ibland större stenblock behöva delas med hjälp av så kallad skut-sprängning. Det är mindre sprängladdningar som inte orsakar samma vibrationer eller buller som andra sprängningar. 

Det ordinarie sprängarbetet beräknas starta igen i mitten av augusti. Då kommer man att börja bygga själva tunneln. Till en början kan sprängningar återigen ske klockan 10:00 och 14:00, men när arbetet rör sig längre in i berget upphör de fasta sprängtiderna och sprängningar kan därefter ske vid behov under ordanarie arbetstid. Trafikavstängningarna kommer då också att upphöra. 

Spränginformation per SMS 
Om du vill ha ett sms 30 minuter före varje sprängning kan du anmäla dig till nya tunnelbanans SMS-tjänst för spränginformation. Klicka på länken nedan och följ instruktionerna. 

Klicka här för att anmäla dig till spränginformation per SMS

Högdalsdepån byggs ut  
När tunnelbanan i Stockholm blir längre behövs fler tåg. För att kunna ta hand om alla nya tåg ska Högdalsdepån i södra Stockholm byggas ut. En uppställningshall under jord och en ny spårtunnel som ansluter depån och tunnelbanans Farstagren ingår i planerna.  

Vid Örbyleden i Hökarängen bygger Region Stockholm den arbetstunnel som behövs för att uppställningshallen och spårtunneln ska kunna byggas. Arbetstunneln kommer att användas för att transportera ned maskiner och personal under jord och transportera upp det berg som sprängts ut.  

Läs mer: Högdalsdepån är hjärtat i nya tunnelbanan

 

2021-07-21