Skip to main content

Vägarbeten på Harpsundsvägen

Ledningsomläggningar tvärs över Harpsundsvägen i Högdalen gör att vägen får begränsad framkomlighet under två veckors tid.

Publicerad 2021-07-23

Under vecka 30 och 31 kommer Region Stockholm att lägga om kraftledningar under Harpsundsvägen med anledning av utbyggnaden av tunnelbanedepån i Högdalen. Arbeten kommer att utföras vardagar mellan klockan 07:00 och 19:00. 

Påverkan på området
Endast ett körfält åt gången kommer att vara framkomligt på platsen. Buller från maskiner och sågning i asfalten kan förekomma.  

Högdalsdepån byggs ut
När tunnelbanan i Stockholm blir längre behövs fler tåg. För att kunna ta hand om alla nya tåg ska Högdalsdepån byggas ut. En ny spårtunnel byggs för att ansluta depån till Grön linjes Farstagren, så att tågen kan komma in och ut via både Högdalen och Hökarängen. Hela arbetet med utbyggd depå i Högdalen beräknas ta fem år.  

Läs mer: Högdalsdepån är hjärtat i nya tunnelbanan

 

2021-07-23