Skip to main content

Ny cykelövergång byggs vid Örbyleden

Övergångsställe breddas och anpassas för både gående och cyklister.

Publicerad 2021-07-30 

Med start vecka 31 kommer Region Stockholm att bygga om ett övergångsställe i korsningen Örbyleden/Stallarholmsvägen i Högdalen. Övergångsstället breddas och anpassas för både gående och cyklister. I samband med breddningen installeras också nytt ljus och nya kablar dras på platsen. 

Arbetet görs för att skapa bättre förutsättningar för gående och cyklister som hänvisas till gång- och cykelvägen på Örbyledens norra sida under arbetet med utbyggd depå i Högdalen. 

Läs mer: Ny gång- och cykelväg vid Örbyleden 

Påverkan på området 
Breddningen av övergångsstället beräknas vara färdigt i månadsskiftet september/oktober. Under tiden hänvisas gående och cyklister till övergångsstället på andra sidan Stallarholmsvägen.  

Under vecka 36-38 kommer Örbyleden att ha begränsad framkomlighet nattetid när arbeten utförs i delar av vägbanan.     

Högdalsdepån byggs ut 
När tunnelbanan i Stockholm blir längre behövs fler tåg. För att kunna ta hand om alla nya tåg ska Högdalsdepån byggas ut. En ny spårtunnel byggs för att ansluta depån till Grön linjes Farstagren, så att tågen kan komma in och ut via både Högdalen och Hökarängen. Hela arbetet med utbyggd depå i Högdalen beräknas ta fem år.  

Läs mer: Högdalsdepån är hjärtat i nya tunnelbanan

 

2021-07-30