Skip to main content

Milstolpe för utbyggd depå

Marie Fredell, projektchef Depå
Nu är järnvägsplanen för depåutbyggnaden i Högdalen fastställd av Trafikverket. 

Publicerad 2021-09-03

– Det här är en milstolpe! Vi lämnade in vår järnvägsplan i slutet av förra året, så jag och mina kollegor har väntat på den här dagen, säger projektchef Marie Fredell.

Järnvägsplanen beskriver var tunnlarna ska byggas och vilken mark som behöver användas, både under byggtiden och permanent. Alla sakägare, alltså de som är närmast berörda av depåutbyggnaden, får information från Trafikverket med posten. Om järnvägsplanen inte blir överklagad vinner den laga kraft.

Läs mer: Vad är en järnvägsplan?

Trafikverkets beslut finns att läsa under Beslut och handlingar.
 

2021-09-10