Skip to main content

Så ska framtida översvämningar stoppas

Kraftiga regnoväder spås bli allt vanligare framöver, då måste framtidens tunnelbanetrafik säkras. En del av det arbetet pågår nu på depåområdet i Högdalen.  

Publicerad: 2021-09-14 

(Bild: Här i området söder om depån planerar Region Stockholm ett dagvattenmagasin i samband med att depåområdet växer.)  

– Vi står inför mycket stora utmaningar med ett klimat som ger mer regn än vad vi haft tidigare. Men frågan om dagvatten har egentligen alltid varit viktig, man måste hantera dagvatten för att en verksamhet ska kunna fungera.  

Det säger Sara Vinterhav, som är projektledare för planeringen av dagvattenhantering i projekt utbyggd depå i Högdalen. 

Om tunnelbanedepån i Högdalen hamnar under vatten skulle det slå ut alla möjligheter att ta hand om tågen, vilket i sin tur får konsekvenser för trafiken på hela den Gröna linjen. För att förhindra att detta händer i framtiden planerar Region Stockholm ett avancerat avrinningssystem och tre nya dagvattenmagasin i anslutning till depåområdet. Ett dagvattenmagasin samlar regn- och smältvatten innan det kan rinna vidare till vattendrag eller allmänna VA-ledningar. 

– Att planera hur vattnet ska rinna är en stor apparat. Allt vatten måste ju ha någonstans att ta vägen, förklarar Sara Vinterhav. 

Läs mer: Så jobbar vi med hållbarhet 

Slutdestination Magelungen 
Vattnet i området har tidigare runnit ut i Fiskarfjärden i Mälaren, men nu driver Stockholms Stad frågan om att istället leda om delar av flödet till sjön Magelungen, söder om depån.   

– Vattennivån i Magelungen har sjunkit på senare år, därför är vi glada att kunna hjälpa staden genom att leda om delar av vårt vatten dit, säger Sara Vinterhav.  

Högdalsdepån byggs ut 
När tunnelbanan i Stockholm blir längre behövs fler tåg. För att kunna ta hand om alla nya tåg ska Högdalsdepån byggas ut. En ny spårtunnel byggs för att ansluta depån och tunnelbanans Farstagren, så att tågen kan komma in och ut via både Högdalen och Hökarängen. Hela arbetet med utbyggd depå i Högdalen beräknas ta fem år. 

Läs mer: Högdalsdepån är hjärtat i nya tunnelbanan 

 

2021-09-20