Skip to main content

Tre alternativ kvar för arbetstunnel vid Hammarby kanal

Arbetstunnlar - Nacka och söderort
Bygget av tunnelbanan från Kungsträdgården till Nacka är ett mycket stort projekt som kommer att pågå under lång tid. En hel del av bygget kommer att ske i tätbefolkad stadsmiljö eller i områden med stort bostadsbyggande.

Det ställer stora krav på välgrundade beslut, inte minst av var de nödvändiga arbetstunnlarna ska placeras. 

-    Vi behöver en arbetstunnel för varje ny station, förklarar projektchef Martin Hellgren. Vi har lägen klara för alla våra arbetstunnlar, utom för station Hammarby Kanal. I valet av placering är det väldigt mycket som måste vägas in, allt från bergkvalitet och sprickzoner till gatumiljön, skolor och parker. Vi har jobbat med utredning och provborrningar på plats under hela våren, men är inte helt framme ännu. 

För- och nackdelar

Under den senaste tiden är det många oroliga som har hört av sig till förvaltning för utbyggd tunnelbana med frågor om just arbetstunnlen vid Hammarby Kanal. Därför arrangeras ett informationsmöte nu i maj, med fokus på det området. 

Just nu finns det tre alternativ som är tänkbara för en arbetstunnel vid station Hammarby Kanal – alla med sina för- och nackdelar.

-    Vid Katarina Bangata på södra Södermalm är nackdelen framför allt påverkan på omgivningen, Londonviadukten är bättre ur det hänseendet, men den långa tunneln förlänger byggtiden och det är en dyr lösning, säger Martin Hellgren. 

Möjlig lösning

Ytterligare ett alternativ som utreds är en placering i Luma i Hammarby Sjöstad, ungefär där den nya stationsuppgången är planerad. Tidigare utreddes och avfärdades ett par andra alternativ i Lumatrakten, men nu har Landstinget och Stockholms stad hittat en möjlig lösning för byggtrafiken och en bättre placering av tunnelns mynning, men även här påverkas omgivningen. 

-    Vi jobbar nu på med våra utredningar, vi hoppas på att vara klara med detta innan semestrarna, men det är viktigt att vi fattar rätt beslut med vilket alternativ vi vill gå vidare med. Alla kommer sedan att få lämna synpunkter på det valda läget under nästa samråd, säger Martin Hellgren.
 

 Arbetstunnlar Nacka och söderort.pdf

Välkommen på informationsmöte den 16 maj klockan 16 till 19 på Spårvägsmuseet på Tegelviksgatan 22.

 

2019-01-29