Skip to main content

Stort intresse för informationsmöte vid Hammarby Kanal

Arbetstunnelalternativ vid Hammarby kanal
Måndagen den 16 maj höll projekt Nacka söderort ett informationsmöte för de som bor och arbetar i närheten av den nya tunnelbanestationen Hammarby Kanal. Intresset för mötet var stort med närmare 250 besökare.

För att bygga ut tunnelbanan från Kungsträdgården till Nacka och söderort behövs en arbetstunnel för varje ny station. Under samrådet som arrangerades i höstas fanns färdiga förslag för arbetstunnlar för stationerna vid Kungsträdgården, Sofia, Gullmarsplan, Slakthusområdet/Sockenplan, Sickla, Järla och Nacka Centrum. För station Hammarby Kanal har totalt ett tiotal alternativ undersökts. Vid höstens samråd fanns två alternativa förslag kvar: ett vid Färgarplan och ett vid Katarina Bangata, båda belägna på Södermalm. 

I vintras visade provborrningar att Färgarplan fick avfärdas på grund av att berget låg för djupt och då återstod alternativet Katarina Bangata. Projektet valde då att lyfta frågan på nytt och se om vi kunde hitta andra alternativ. Vi ser över om vi kan använda station Sofias arbetstunnel vid Londonviadukten. En annan möjlig lösning är en arbetstunnel vid Luma i Hammarby sjöstad.

Många frågor från närboende

Många oroliga har hört av sig till projektet under våren och därför arrangerade vi ett informationsmöte i Spårvägsmuseet den 16 maj. Under informationsmötet presenterades de olika alternativen för arbetstunnlar. Dessutom fanns sakkunniga för tillståndsprocessen, omgivningspåverkan, miljöfrågor, fastighetsfrågor, kommunikatörer och stationsansvariga för Hammarby Kanal på plats för att svara på frågor och berätta mer om tunnelbaneprojektet. 

- För oss var det bra att få träffa så många, kommenterar projektchef Martin Hellgren. Jag hoppas att vi redde ut några oklarheten och vi fick många kloka synpunkter från närboende som vi tar med oss i vårt vidare arbete. 

Den som vill lämna synpunkter på projektet kan skicka mail till tbananackasoderort@sll.se Det förslag på arbetstunnel som vi väljer att gå vidare med kan alla lämna synpunkter på även under höstens samråd.

De tre alternativen

Kartan nedan visar de tre nuvarande alternativen för arbetstunnel för station Hammarby Kanal. För alternativet vid Londonviadukten behövs de två tunnlarna som ligger mest norrut för station Sofia, det är den södra tunneln som eventuellt kan byggas för station Hammarby Kanal.


Arbetstunnelalternativ, Hammarby kanal

Högupplöst bild

 

2019-01-29