Skip to main content

Ingen arbetstunnel vid Katarina Bangata – men vidare utredning behövs

tunnelbane-t
Bygget av tunnelbanan från Kungsträdgården till Nacka är ett mycket stort projekt som kommer att pågå under lång tid. En hel del av bygget kommer att ske i tätbefolkad stadsmiljö eller i områden med stort bostadsbyggande. Det ställer stora krav på välgrundade beslut, inte minst av var de nödvändiga arbetstunnlarna ska placeras.

- Med det underlag som vi har nu ser vi att en mynning för en arbetstunnel vid Katarina Bangata inte är det bästa läget. Däremot kan jag inte idag säga vilket annat alternativ det blir, säger projektchef Martin Hellgren.

Arbetstunnel nödvändig

Men stationen Hammarby kanal kommer fortfarande att byggas i området. Och en arbetstunnel behövs för att kunna bygga stationen. De alternativ som finns är en arbetstunnel vid Luma i Hammarby sjöstad och en förlängning av arbetstunneln vid Londonviadukten som går till station Sofia. Dessutom har två nya lägen dykt upp:


- När vi hade vårt informationsmöte i förra veckan var det en besökare som hade en intressant idé och föreslog ett alternativt läge - vid Lilla Blecktornsparken, med utfart direkt på Ringvägen. Nu har vi beslutat att vi kommer att gå vidare och undersöka detta, säger Martin Hellgren. 

Nya utredningar behövs

Ytterligare ett alternativ som har dykt upp är i Hammarby sjöstad nära Hammarby fabriksväg. Båda de här lägena ska nu utredas vidare:


- Allt detta tar förstås lite tid – men det viktigaste är att vi fattar rätt beslut om vilket alternativ vi vill gå vidare med. Vi jobbar nu på med våra utredningar och vi kommer att vara klara senast till vårt samråd i höst. Sedan kan alla som vill lämna synpunkter under samrådet, säger Martin Hellgren.

 

2019-01-29