Skip to main content

02. Varför ska Högdalsdepån byggas ut?

Tunnelbanedepån i Högdalen byggs ut och moderniseras för att kunna ta emot alla de tåg som behövs när Stockholms tunnelbana blir längre. I framtiden kommer Högdalsdepån att användas av tåg från både Grön linje, Blå linje, och tunnelbanan till Arenastaden. I dag åker tågen till och från depån via Grön linjes Hagsätragren. Men eftersom Hagsätragrenen blir en del av Blå linje i och med utbyggnaden av tunnelbanan behöver en till anslutning byggas som kopplar ihop depån med Grön linjes Farstagren.