Skip to main content

03. Hur valdes Högdalsdepån?

Efter att 15 alternativ undersökts noga och samråd hållits med allmänhet, kommuner och andra berörda beslutades det att en utbyggnad av Högdalsdepån var det bästa alternativet. Den ligger bra placerad i tunnelbanenätet och är en kostnadseffektiv lösning. Den färdiga anläggningen påverkar inte heller boende eller naturområden i någon större omfattning eftersom utbyggnaden görs i anslutning till befintlig depå och under jord.