Skip to main content

06. När börjar ni bygga ut Högdalsdepån? När är det klart?

De förberedande arbetena startade redan 2019 och under 2020 började vi bygga den stödjande konstruktion som säkrar marken i slänten söder om depån. Under 2021 har vi påbörjat sprängarbeten inne på depåområdet och för den arbetstunnel som byggs vid Örbyleden. Arbetena vid tunnelbanespåret i Hökarängen planeras starta under hösten 2022. Hela arbetet med utbyggd depå i Högdalen beräknas ta ungefär 5 år.