Skip to main content

07. Hur kommer bygget att märkas om man bor ovanpå den nya tunneln?

När vi spränger och borrar kan ljuden sprida sig genom berget och höras i byggnader ovanför. Detta kallas för stomljud och kan upplevas som ett vibrerande, monotont och dovt ljud. Generellt hörs borrljudet som mest när tunnelfronten är som närmast där du befinner dig. När tunnelfronten har passerat avtar ljudet och försvinner. När vi har byggt klart och spåret används kommer tunneln inte att märkas ovan jord.