Skip to main content

08. Hur kommer det att märkas om man bor nära där ni planerar nya växlar och spår till depån?

Det kommer inte att låta mer än vad det gör idag för dig som bor nära spåren. Tågen som ska ut i trafik kör långsammare än tågen som är i trafik och låter därmed mindre. Men däremot kommer det att låta vid lite andra tider på dygnet, eftersom tågen ska börja sättas ut i trafik från tidigt på morgonen. Om vi orsakar buller kommer vi att vidta åtgärder för att det ska låta så lite som möjligt.