Skip to main content

02. Vad är Stockholmsöverenskommelsen?

I januari 2014 tecknades ett avtal mellan staten, Stockholms läns landsting, Stockholm stad, Järfälla kommun, Nacka kommun och Solna stad. De fyra kommunerna åtar sig att bygga totalt 82 000 nya bostäder i tunnelbanans närområde. Läs mer.