Skip to main content

04. När började ni bygga?

Byggstart för några av de nya sträckorna var 2019. Förberedande arbeten har pågått sedan 2017, såsom ledningsomläggningar och annat som behöver göras inför byggstart. Det är arbeten som inte kräver miljötillstånd eller godkända järnvägsplaner. Planeringen för Tunnelbana till Älvsjö startade 2020.