Skip to main content

07. Hur byggs tunnlarna?

Det första som sker är förberedande arbeten, som att lägga om ledningar, dra om trafik där det behövs och att ställa i ordning etableringsytor och arbetsområden. Därefter byggs arbetstunnlar och sedan de nya spårtunnlarna. Det mesta av arbetet med att bygga spårtunnlarna sker sedan under mark. Vi borrar och spränger berget, som lastas ut genom en arbetstunnel. Se en film om hur tunnlarna byggs.