Skip to main content

08. Hur fattas besluten om nya tunnelbanan?

Att tunnelbanan ska byggas ut blev klart när staten, landstinget och de kommuner som ska få ny tunnelbana skrev under Stockholmsöverenskommelsen och den sedan beslutades i respektive politisk församling. I planprocessen ingår ett antal samråd och efter varje genomfört samråd sammanfattas alla synpunkter för att de ska finnas med i det fortsatta arbetet. Sedan fattar landstinget inriktningsbeslut och för varje steg kommer vi närmare det vi faktiskt kommer att bygga. Varje steg samråds med både allmänhet och remissinstanser.