Skip to main content

09. Vem bestämmer var stationerna, uppgångarna och entréerna hamnar?

Både sträckningar och stationer beslutades i Stockholmsförhandlingen, men slutgiltigt är det inte beslutat förrän järnvägsplanen har fastställts och vunnit laga kraft. Landstingets politiker har fattat inriktningsbeslut om lokaliseringen av både spår och stationer. Men den exakta placeringen har arbetats fram på förvaltning för utbyggd tunnelbana i nära samarbete med de kommuner som ska få ny tunnelbana och landstingets trafikförvaltning. Även allmänhetens synpunkter finns med och besvaras i varje skede av planprocessen.