Skip to main content

Nya tunnelbanan möter framtidens samhällsbyggare

Mässa
Landstinget deltar i Kungliga tekniska högskolans arbetsmarknadsdag den 8 februari.

Publicerad: 2018-02-07

På KTH-mässan Lava samlas omkring 100 aktörer inom samhällsbyggnad. Landstinget finns på plats för att locka studenter att jobba med framtidens kollektivtrafik.

– Landstinget är en stor och viktig samhällsaktör, både vi som bygger tunnelbana och alla andra som dagligen jobbar med vård och kollektivtrafik. Att knyta kontakt med studenter och rekrytera nyutexaminerade är bra både för oss och utvecklingen i stort, säger förvaltningschef Mårten Frumerie.

Lava arrangeras torsdag 8 februari 2018, klockan 10–16, i kårhuset Nymble på KTH på Valhallavägen. Mässan är öppen för alla intresserade men riktar sig främst till studenter inom samhällsbyggnad.

Läs mer om hur det är att jobba på förvaltningen.

 

2019-02-04