Skip to main content

Sommarjobb pågår

Förberedelserna för att kunna börja med de stora tunnelarbetena pågår hela sommaren på flera platser.

Publicerad: 2018-06-15

Blå linje till Barkarby är den första del av tunnelbanan som ska börja byggas, redan nu i höst. Under sommaren pågår framför allt grävarbeten för vatten- och avloppsledningar.

Södermalm kommer det att provborras på ett par ställen, i Stigbergsparken och vid Katarina Bangata.

Vid Gullmarsplan pågår bygget av en portal som ska skydda det befintliga tunnelbanespåret när schakten för de nya hissarna ska byggas om några år. Arbetet är samordnat med den pågående renoveringen av plattformar, för att inte påverka trafiken mer än nödvändigt.

Längs med den nya tunnelbanesträckan ut mot Nacka pågår arbete med att till exempel färdigställa en gång- och cykelväg i Järla och schaktning för elledningar vid trafikplats Skvaltan.

Alla pågående arbeten, med information om vad som görs, när det sker och hur länge det håller på, finns i den här kartan.

Du kan alltid höra av dig till vår kundtjänst med frågor om våra arbeten. Kundtjänst har öppet dygnet runt, året runt. 

 

2019-02-04