Skip to main content

Nyheter - Depå

Ny cykelövergång byggs vid Örbyleden

Övergångsställe breddas och anpassas för både gående och cyklister.

Publicerad 2021-07-30 

Med start vecka 31 kommer Region Stockholm att bygga om ett övergångsställe i korsningen Örbyleden/Stallarholmsvägen i Högdalen. Övergångsstället breddas och anpassas för både gående och cyklister. I samband med breddningen installeras också nytt ljus och nya kablar dras på platsen. 

2021-07-30

Vägarbeten på Harpsundsvägen

Ledningsomläggningar tvärs över Harpsundsvägen i Högdalen gör att vägen får begränsad framkomlighet under två veckors tid.

Publicerad 2021-07-23

Under vecka 30 och 31 kommer Region Stockholm att lägga om kraftledningar under Harpsundsvägen med anledning av utbyggnaden av tunnelbanedepån i Högdalen. Arbeten kommer att utföras vardagar mellan klockan 07:00 och 19:00. 

2021-07-23

Arbetet vid Örbyleden går framåt

Snart tar de större sprängningarna paus medan berget säkras och sprängsten transporteras bort.

Publicerad 2021-07-20

Under slutet av juni startade sprängarbetet för den arbetstunnel som ska byggas vid Örbyleden. Nu, tre veckor senare, är de större ovanjordssprängningarna snart avslutade. 

2021-07-21

Ny gång- och cykelbana vid Örbyleden

Nu öppnar en gång- och cykelbana i väst/sydlig riktning förbi arbetsområdet vid Örbyleden i Hökarängen på nytt. 

Publicerad 2021-07-16

Den nya sektionen av gång- och cykelbanan stod klar redan i våras, men på grund av andra arbeten i området har den inte kunnat användas, förrän nu.

2021-07-16

Se premiärsmällen i Hökarängen

Sprängning av berg. Skyddsmattor och rök
Måndag den 28 juni var det dags för den första sprängningen för arbetstunneln vid Örbyleden i Hökarängen. 

Publicerad 2021-06-29

2021-07-12

Helgarbeten i Högdalsdepån

Fyllningsarbeten och spårläggning planeras helgtid inne på depåområdet i Högdalen. 

Publicerad 2021-06-24

Söndag den 27 juni och helgen 3-4 juli kommer det att förekomma arbeten med utbyggnaden av Högdalsdepån inne på depåområdet. Arbetena som planeras är fyllnings- och spårläggningsarbeten och utförs klockan 06:00-19:00. 

2021-06-24

Dags för sprängstart vid Örbyleden

Efter veckor av förberedelser startar nu sprängarbetena vid nya tunnelbanans arbetsområde i Hökarängen.

Publicerad 2021-06-24

(Bild: Arbeten pågår med att täta berget så att grundvatten inte läcker in vid sprängning. Foto: Region Stockholm)  

2021-06-30

Här pågår arbeten även i sommar

Två personer i skyddskläder står i en tunnel.
Tunnelbaneutbyggnaden pågår även under sommaren, men med paus för sprängning och borrning på några ställen.

Att borra och spränga tunnlar är arbeten som ofta märks för omgivningen, så hur blir det i sommar – kommer byggarbetarna att ta något semesteruppehåll?  
 

2021-06-24

Nytt nyhetsbrev från utbyggd depå i Högdalen

I helgen delades årets första nyhetsbrev ut till hushåll och verksamheter i närheten av nya tunnelbanans arbeten i Högdalen och Hökarängen.

Publicerad 2021-05-31

2021-05-31

Byggstart för arbetstunneln i Hökarängen

Arbetet med att bygga en arbetstunnel intill Örbyleden i Hökarängen går in i ett nytt skede och snart kommer arbetet att märkas mer i området.  

Publicerad 2021-05-12 

De förberedande arbetena som startade under vintern när området gjordes i ordning har avslutats och sprängarbetet planeras att starta i mitten av juni.  

2021-06-21

Pages