Skip to main content

Nyheter - Depå

Högdalsdepån är hjärtat i nya tunnelbanan

Nya tunnelbanan är inte bara nya linjer och stationer. Ingenting skulle fungera utan plats att ta hand om tågen. Därför byggs tunnelbanedepån i Högdalen ut - hjärtat i nya tunnelbanans blodomlopp.

Publicerad 2021-02-25

2021-09-13

Tillfällig omledning av gång- och cykelväg på Örbyledens norra sida

Från och med vecka 5 leds en kortare sträcka av gång- och cykelvägen på Örbyledens norra sida om på grund av ledningsarbeten i anslutning till nya tunnelbanans arbetsområde. 

Publicerad 2021-02-01

Mellan Högdalens industriområde och Hökarängen går en gång- och cykelväg på Örbyledens norra sida. En kortare sträcka av gång- och cykelvägen leds om under februari av när Region Stockholm drar el till nya tunnelbanans arbetsområde vid Örbyleden/Hauptvägen. 

2021-03-04

Begränsad framkomlighet på Hauptvägen

Ett körfält på Hauptvägen kommer tillfälligt att stängas av när Region Stockholm gör ledningsomläggningar i området.  

Publicerad 2021-01-18

2021-01-18

Gång- och cykeltrafik till och från Högdalstoppen påverkas när Högdalsdepån byggs ut

Från och med vecka 3 begränsas framkomligheten på en gång- och cykelväg genom nya tunnelbanans arbetsområde sydväst om Högdalsdepån. 

Publicerad 2021-01-14

2021-01-14

En gång- och cykelväg mellan Hökarängen och Högdalen stängs av

Nu stängs gång- och cykelvägen genom nya tunnelbanans arbetsområde vid Örbyleden av på grund av utbyggnaden av Högdalsdepån. 

Publicerad 2020-12-23 

2020-12-23

Missade du mötet om arbetet vid Örbyleden/Hauptvägen?

Hela sändningen har spelats in och finns att se på vår webbsida när det passar dig.  

Publicerad 2020-12-16 

I tisdags kväll höll förvaltning för utbyggd tunnelbana ett digitalt informationsmöte om den planerade arbetstunneln i närheten av Örbyleden och Hauptvägen, i Hökarängen. Fyra personer från förvaltningen berättade om vad som kommer att hända i området. Under mötet besvarades även frågor som skickats in från allmänheten.  

2020-12-16

Välkommen på digitalt informationsmöte om arbetet vid Örbyleden/Hauptvägen

Tisdag den 15 december klockan 19:00 bjuder Region Stockholm in till ett digitalt informationsmöte om arbetet vid Örbyleden, i närheten av Hauptvägen, i Hökarängen.

Publicerad 2020-12-01

Arbetet med utbyggd depå i Högdalen är inne i en ny fas. Nu påbörjas de förberedande markarbeten vid Örbyleden/Hauptvägen som behövs för att bygga den arbetstunnel som planeras i området.

2020-12-01

Grönt ljus för större depå och nya spår i Högdalen

Marie Fredell, projektchef Depå
Nu har utbyggnaden av depån i Högdalen fått det viktiga miljötillståndet i en dom från mark- och miljödomstolen.

Publicerad 2020-11-11

– Det här är en väldigt viktig milstolpe för oss! Domen innebär att vi har tillstånd att börja bygga, enligt de villkor som domstolen har beslutat, säger projektchef Marie Fredell.

Villkoren i domen handlar till exempel om buller och grundvattenpåverkan. 

2021-09-03

Vad tycker du om utbyggnaden?

Du som bor, jobbar eller rör dig nära nya tunnelbanans arbeten har möjligheten att löpande uttrycka din åsikt i våra attitydundersökningar.  

Publicerad 2020-11-05

2021-06-03

Nu miljöprövas depån i Högdalen

För att kunna bygga tunnelbanan behövs tillstånd från mark- och miljödomstolen. Nu tar domstolen ställning till utbyggnaden av depån i Högdalen.

Publicerad 2020-09-29

På tisdagen den 29 september började huvudförhandlingen i det som blir den sista miljödomen för de projekt som ingår i Stockholmsförhandlingen från 2013.

2020-09-30

Pages