Skip to main content

Nyheter - Arenastaden

Rätt att använda marken – så går det till

Kollage: Karta över lantmäteriförrättningar och bild över arbetstunneln i Hagastaden.
För att få börja bygga tunnelbanan krävs tillträde till den mark där tunnelbanan ska gå. Fastighetshandläggaren Ylva Fornstedt berättar hur det går till och reder ut begreppen.

Publicerad 2021-04-09

När järnvägsplanen för någon av nya tunnelbanans sträckor har vunnit laga kraft (alltså när den är godkänd och tiden för överklagan gått ut) kan arbetet börja med att få tillträde till marken som behövs permanent för tunnelbanan.

2021-04-26

Arbeten startar vid Arenastaden

Det gulmarkerade är arbetsområdet vid Dalvägen. Tunnelmynningen och en nätstation placeras vid den röda ringen.
Nu förbereds tunnelbanebygget i Arenastaden. En nätstation ska byggas vid Dalvägen och då behöver några träd tas ner.

- Vi tar bara ner de träd vi måste för att kunna genomföra bygget. Sex träd längs Dalvägen behöver lämna plats åt en nätstation så att vi har elförsörjning när vi börjar bygga arbetstunneln i sommar, säger Hanna Nahlin, projektledare på nya tunnelbanan.

2021-04-08

Careful work under Karolinska

Loretto Leguisamo Norén är samordnare för omgivningspåverkan på nya tunnelbanan. När tunnlar byggs under Karolinska universitetssjukhuset måste allt arbete utföras försiktigt.
The construction of the new metro to Arenastaden requires close cooperation with Karolinska University Hospital. The blast work will be adapted to the sensitive operation.
Published 23-03-2021

From Odenplan the new metro work is constructing tunnels to Arenastaden. This will involve work directly underneath Karolinska University Hospital and Karolinska Institute, where many sensitive operations and instruments are located.

2021-03-23

Mindre buller i Hagastaden från nu

Nu kan stora lastbilar vända i arbetstunneln i Hagastaden.
Lastningen av bergmassor sker från och med nu inne i arbetstunneln i Hagastaden. Det minskar bullret för de som bor intill.

Hittills har utsprängda bergmassor behövt lastas om ovan jord, vilket låtit en del. 

2021-03-19

Försiktigt arbete under Karolinska

Loretto Leguisamo Norén är samordnare för omgivningspåverkan på nya tunnelbanan. När tunnlar byggs under Karolinska universitetssjukhuset måste allt arbete utföras försiktigt.
Bygget av nya tunnelbanan till Arenastaden kräver ett nära samarbete med Karolinska universitetssjukhuset. Sprängningsarbetet anpassas till den känsliga verksamheten.

Publicerad 2021-02-16

Från Odenplan bygger nya tunnelbanan tunnlar till Arenastaden. Det kommer att innebära arbeten rakt under Karolinska universitetssjukhuset och Karolinska institutet, där många känsliga verksamheter och instrument finns.

2021-02-16

Tunnel sprängs nu också i Solna

I Rudviken i Solna börjar en arbetstunnel nu sprängas fram. Den första tiden sker sprängningar ovan jord.
Nu sprängs nya tunnelbanan fram också i Solna. Det innebär att tunnelbyggen pågår i alla  kommuner som ska få ny tunnelbana. 

Publicerat 2021-01-28

2021-01-28

En gigantisk snäcka tar form

Konsten på stationen i Hagastaden.
Den som kliver av tunnelbanetåget i Hagastaden i framtiden kommer att hamna mitt i en snäcka. 

– Jag har tittat på hela det stora hålrummet som ett enda verk, säger konstnären Åsa Jungnelius. 

I dagarna är det fem år sedan hon fick veta att hon är en de konstnärer som valts ut för att utforma en av de nya tunnelbanestationerna.  

2021-01-20

Så blir sprängningar säkra

I Rudviken har en väg grävts ner till det bergsparti där arbetstunneln ska sprängas ut.
Arbetet med en ny tunnel börjar med sprängningar ovan jord. En rad rutiner gör sprängningarna säkra. 

På nya tunnelbanans arbetsområde i Rudviken har markarbeten pågått sedan förra året. Nu är det dags att börja spränga ut en arbetstunnel ner till den kommande stationen Södra Hagalund.  

2021-01-19

Klartecken från regeringen – inga överklaganden godtas

Järnvägsplanen Malin
Tunnelbanan till Arenastaden kan byggas enligt den järnvägsplan som tagits fram. Det står klart sedan regeringen avslagit de överklaganden som kommit in. 

- Det här är ett fantastiskt besked! Och väldigt skönt att regeringen kunde ta det här beslutet så fort. Det innebär att vi slipper dyra kostnader för stillestånd, säger projektchef Malin Harders. 

2020-12-14

Naturspår och trädskydd för hållbart bygge

Region Stockholm kommer att etablera ett arbetsområde i en del av Vasalundsparken i Solna under bygget av nya tunnelbanan. Då behövs extra hänsyn tas till omgivningen.  

Publicerad 2020-11-19

2020-11-19

Pages