Skip to main content

Nyheter - Nacka

Sommarjobb pågår

Förberedelserna för att kunna börja med de stora tunnelarbetena pågår hela sommaren på flera platser.

Publicerad: 2018-06-15

Blå linje till Barkarby är den första del av tunnelbanan som ska börja byggas, redan nu i höst. Under sommaren pågår framför allt grävarbeten för vatten- och avloppsledningar.

Södermalm kommer det att provborras på ett par ställen, i Stigbergsparken och vid Katarina Bangata.

2019-02-04

Alla förberedande arbeten klara i centrala Nacka

Vägarbete
Nu har samtliga ledningsomläggningar i centrala Nacka slutbesiktigats och blivit godkända.

Publicerad 2021-09-22

– Våra förberedande arbeten är nu klara i centrala Nacka. Det är en milstolpe!, säger Åsa Flordal, delprojektledare i projekt Nacka.

2021-09-22

Många olika bergarter i Nacka

Charlotta Iskender, samordnande geolog för tunnelbaneutbyggnaden till Nacka.
Vi möter Charlotta Iskender, som är samordnande geolog för tunnelbaneutbyggnaden till Nacka. Här tas några stenar ut från arbetstunneln vid Skönviksvägen i Nacka, som ska skickas till Spårvägsmuseets samlingar.

2021-09-21

Spränginformation rakt i mobilen

Mobiltelefon vid arbetsområde
Vill du veta när det ska komma en sprängning? Då kan du anmäla dig och få ett sms i förväg. 

Publicerad 2021-09-10

Det sprängs för ny tunnelbana på många ställen i hela Stockholmsregionen. I Nacka, i Barkarby, på Södermalm, söder om Söder och i Solna.  

– Det innebär att väldigt många människor hör och känner sprängningarna, säger Andreas Lundell, samordnare för närområdeskommunikation på nya tunnelbanan.  

2021-09-10

Malin Holm tar reda på svaren åt dig

Malin Holm
Frågor om tidplaner och störningar är vardag för SL Kundtjänst. Malin Holm är en av de som svarar på dina frågor om nya tunnelbanan.  

Publicerad 2021-08-18

Undrar du något om utbyggnaden finns det snabb hjälp att få. Årets alla dagar, dygnet runt, svarar SL Kundtjänst på dina frågor.  

2021-08-19

Omtag med bygglov i Nacka

Station Nacka
Nacka kommun väljer att inte ge bygglov till de tre stationsentréerna till station Nacka. De tillfälliga fasaderna uppfyller inte alla kommunens krav.

Tunnelbanebygget i Nacka är i full gång, däremot är det ännu inte klart hur stadsmiljön runt den kommande stationen Nacka kommer att se ut. 

2021-08-17

Vägarbete i Värmdövägen i sommar

Ledningsomläggningar i Värmdövägen

Den 27 juni börjar arbetet med ledningsomläggningar i Värmdövägen vid Nacka Station. Den 27 juni görs förberedelser i form av bland annat avspärrning och skyltning. Eventuellt kan viss störning förekomma. Arbetet med ledningsomläggningarna sker i Värdmövägen och därför kommer endast ett körfält att vara öppet. Signalreglering för trafiken kommer att finnas på platsen. Arbetet kommer påverka trafiken genom att det kan bildas köer vid signalregleringen.

Busshållplatsen Nacka station i riktning mot Slussen kommer att vara indragen v. 25- v. 26. Mer inforamtion finns på sl.se

2021-06-24

Här pågår arbeten även i sommar

Två personer i skyddskläder står i en tunnel.
Tunnelbaneutbyggnaden pågår även under sommaren, men med paus för sprängning och borrning på några ställen.

Att borra och spränga tunnlar är arbeten som ofta märks för omgivningen, så hur blir det i sommar – kommer byggarbetarna att ta något semesteruppehåll?  
 

2021-06-24

Få SMS före sprängning

Mobiltelefon som visar ett sms med information om sprängningar.
Vill du veta när det ska smälla? En halvtimme före det är dags att spränga går ett sms ut till alla som har anmält sig.  

För att få sprängvarnings-sms behöver du anmäla dig och registrera en adress och ett telefonnummer. Sedan får du ett sms cirka 30 minuter före varje sprängning i ditt område.  

2021-06-10

Klockan styr våra arbetsmoment

Arvid Enström, byggledare, Blå linje till Nacka

Strax före klockan tio på kvällen hörs en sprängning som ett högljutt smatter. Bor du i närheten av någon av våra tunnlar känner du säkert igen det. Varför vi spränger så sent är en av de vanligaste frågorna vi får.

- Svaret är att alla våra olika arbetsmoment styrs av klock­an. Vissa arbetsmoment får vi utföra på vissa tider på dygnet, berättar Arvid Engström, byggledare för arbetstunnlar­na i projektet Nya tunnel-banan, Blå linje till Nacka.

2021-05-20

Pages